Les Muralles a l’actualitat

A prop de la muralla nord de Girona es troben uns jardins que vans ser batejats com els jardins John Lennon després de que el famós cantant va morir a l’any 1980. Al costat d’aquests preciosos jardins es troba una restauració de la muralla de Girona. Aquesta, al ser-hi al costat, es coneguda per alguns paisans com la muralla de John Lennon.

Per permetre l’expansió de la ciutat, al segle XIX es van començar a enderrocar els trams de ponent. L’últim enderroc va ser el 1974 i va fer desaparèixer el portal del costat de Sant Pere de Galligants. L’any 1814, a la fi de l’ocupació de la ciutat de Girona pels francesos, es va produir la voladura de les fortificacions més significatives, com la Torre Gir i el baluard de la Mercè. A partir del segle XIX, es van començar a enderrocar els trams de muralla que dificultaven el creixement de la ciutat. Es van mantenir tots aquells que no molestaven i que permeten fer avui dia una espectacular passejada per les velles muralles carolíngies (s. IX) i baixmedievals (s. XIV-XV) que tanquen el centre històric de Girona.

La muralla es coneguda també per les seves famoses portes, les quals es feien servir per entrar per qualsevol tipus d’animal i transport Porta Nord o portal de sobreportes Coneguda des de l’alta edat mitjana com Sobreportes, era l’entrada al nord de la ciutat romana. Actualment hi ha dues torres de defensa rodones, d’època medieval, d’uns 12 metres de diàmetre. Aquestes franquegen el carrer de la Força, antic cardo maximus de la ciutat, que fou traçat damunt l’anomenada Via Augusta. Porta sud o Portal de Migdia A l’actual Placeta del Correu Vell, s’emplaçà la porta sud de la muralla romana, de la que avui no en queda cap resta visible.  Al segle I aC, hi havia una porta. Al segle III seria reforçada amb una torre quadrada que va utilitzar alguns blocs que provenien dels mausoleus propers a la Via. Va ser usada com a dependència de la presó reial des del…

Read more

A principis del segle 1 abans de crist, els romans van crear els ciments de la muralla que, despres d’un llarg periode de temps, seria Girona. Aquesta muralla era de perimetre triangular i quasi impenetrable. Malauradament, per culpa de haver sigut una ciutat en mà de molts invasors i defensors ha sigut destruida i construida al llarg de molt de temps tant que quasi no queda res de la muralla original.

5/5