Enderrocaments de la muralla

Enderrocaments de la muralla

Per permetre l’expansió de la ciutat, al segle XIX es van començar a enderrocar els trams de ponent. L’últim enderroc va ser el 1974 i va fer desaparèixer el portal del costat de Sant Pere de Galligants.

L’any 1814, a la fi de l’ocupació de la ciutat de Girona pels francesos, es va produir la voladura de les fortificacions més significatives, com la Torre Gir i el baluard de la Mercè.

A partir del segle XIX, es van començar a enderrocar els trams de muralla que dificultaven el creixement de la ciutat. Es van mantenir tots aquells que no molestaven i que permeten fer avui dia una espectacular passejada per les velles muralles carolíngies (s. IX) i baixmedievals (s. XIV-XV) que tanquen el centre històric de Girona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *