Les 3 portes i mig

Les 3 portes i mig

La muralla es coneguda també per les seves famoses portes, les quals es feien servir per entrar per qualsevol tipus d’animal i transport

Porta Nord o portal de sobreportes

Coneguda des de l’alta edat mitjana com Sobreportes, era l’entrada al nord de la ciutat romana. Actualment hi ha dues torres de defensa rodones, d’època medieval, d’uns 12 metres de diàmetre. Aquestes franquegen el carrer de la Força, antic cardo maximus de la ciutat, que fou traçat damunt l’anomenada Via Augusta.

Porta sud o Portal de Migdia

A l’actual Placeta del Correu Vell, s’emplaçà la porta sud de la muralla romana, de la que avui no en queda cap resta visible. 

Al segle I aC, hi havia una portaAl segle III seria reforçada amb una torre quadrada que va utilitzar alguns blocs que provenien dels mausoleus propers a la Via.

Va ser usada com a dependència de la presó reial des del segle XVI fins al segle XIX, quan es va enderrocar tota l’estructura.

Torre Rufina i Porta Rufina

A la banda nord de la Plaça Sant Domènec hi ha la torre i la porta Rufina. La porta donava accés a l’actual carrer del Portal Nou, i connectava aquesta part de la ciutat amb la Via Agusta.

Inicialment només existia la porta que pel seu tipus de construcció, en baioneta, feia innecessària la presència d’una torre de defensa. La torre actualment té una aparença atalussada, fruit de les reformes del s. XIV.

Torre Gironella

És un grup de restes de torre avançada que existeix a la part Est de la ciutat. Barreges d’èpoques: bases romanes, llenços medievals i posteriors reforços i ampliacions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *