Muralla Carolíngia

Ubicada a l’època del mateix nom (Segle IX, X), Girona es trovaba a la frontera entre el regne franc i els territoris conquistats per els àrabs. A causa de la por que hi havia a la conquista dels àrabs van haver grans reformes a la muralla.

Plà general de la muralla carolíngia

Es van aixecar torres de nova planta de forma troncocònica, intercalant-se amb les antigues torres quadrangulars romanes. També va ser reforçat el mur interior, duplicant l’amplada d’aquest, i es va remodelar tot el sector nord.

Actualment, l’ampliació d’aquesta part de la muralla permet passejar pel cami de ronda dels murs i resseguir els trams dels soldats a més de poder contemplar tota la ciutat de Girona.

Torre triangular, originaria de la muralla Carolíngia, Barri vell de Girona