Muralla fundacional

Aquest el primer recinte emmurallat reconegut. Es data entre els anys 80 i 70 aC. Aquesta va ser aixecada amb el manament del general d’origen romà Gneu Pompeu Magne que va fundar la ciutat amb el nom de “Gerunda” per controlar les comunicacions amb l’imperi.

Resultat d'imatges per a "gneu pompeu magne"
Estatua del fundador de “Gerunda”, Gneu Pompeu Magne.

La muralla va començar tenint una forma triangular desde una perspectiva vertical degut al terreny on estava situada. En primera instancia, les muralles tenien nomès 3 portes, al nord i al sud de la via Augusta i la tercera entre la Torre Gironella i els actuals jardins Alemanys.