Muralla Moderna

Al segle XVII les defenses generals van ser millorades amb l’adicció del sistema de baluards i fossats en punts estratègics, seguint les pràctiques imperants en el moment. La part dreta del riu Onyar va ser escollida per la construcció dels baluards de Sant Pere, de les Sarraïnes, de Sant Cristòfol, de la Mercè, de l’Areny i de Sant Narcís.

A la muralla del Mercadal es van edificar varis baluards: El de Figuerola, el de Santa Creu, del Governador, de Santa Clara, de Sant Francesc i de Bournoville.